FİXBİLET.COM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni'nin (Aydınlatma) amacı, TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş tarafından yönetilmekte olan fixbilet.com adresinde yer alan internet sitesinin, (fixbilet.com) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (KVKK) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 

Ayrıca Kullanıcılar'ın TATİL REHBERİ 'nin kullanımı ile ilgili olarak TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin TATİL REHBERİ 'ne girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde Kullanıcıları Aydınlatmaktır.

Uçak bileti rezervasyonu ve satışı hizmeti sunan TATİL REHBERİ, çeşitli havayolu şirketlerinin acentesi olarak çalışmaktadır. Bu faaliyet içerisinde işbu Aydınlatma metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler TATİL REHBERİ nin fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenebilmektedir.

TATİL REHBERİ, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir.

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş, işbu Aydınlatma hükümlerini dilediği zaman TATİL REHBERİ üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş 'nİn yaptığı güncelleme ve değişiklikler TATİL REHBERİ 'nde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

A. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş, tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

B. Toplanan Kişisel Veriler

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,  , aşağıda belirtilen metotlarla Kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş 'nin topladığı veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

Bu başlık altında, TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş, tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve KVKK uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Aydınlatma Metin’inde belirtilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ve "özel nitelikli kişisel veri" ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

Toplanan Kişisel Veriler

Kimlik ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Üyelik tipi, Sosyal medya hesapları, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, ilgi alanları, yolculukları, tercih edilen dil verileri.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş 'yi veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, rezervasyon kodları, ses kayıtları, uçak bileti destinasyon arama bilgileriniz, TATİL REHBERİ TURİZM 'nin kullanıldığı tarih ve saat verileri, TATİL REHBERİ üzerinden bakılan uçak biletleri, tarihleri, saatleri, iniş kalkış yerleri, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün tedarikçisi firmaların kullanıcı ile iletişime geçmesi için ilgili reklam veya bannerda belirtilen veriler, filtreleme, sıralama, önceliklendirme seçenekleri, TATİL REHBERİ 'ne son giriş tarihi, üyelik tipi, toplanan puanlar, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, girilen arama terimleri, ziyaret edilen uçuşların bilgileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,  'nın mobil uygulamalarını kullanırken, Kullanıcının onay vermesi halinde mobil cihazındaki konum verisi kullanılabilir.

Çerez Verileri: Tarayıcı bilgileri, IP ve port verileri, tarayıcı hareketleri, tarayıcı seçim bilgileri ve cookies (çerezler) yolu ile edinilebilecek bilumum veri.

Ödeme Verileri: Kredi kartı verileri, fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

Anket Cevapları: TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   tarafından FİXBİLET dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar ile TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş, ‘nin işbirliği yaptığı gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan anketlere verilen cevaplar.

Seyahat Verileri: Uçuş bilgisi aramaları, ilgilenilen destinasyon verileri, rezervasyon bilgileri, seyahat tarih, saat bilgileri, yemek tercihleri, uçuş sigortası verileri, rötar ve bilet kullanım verileri, Engel ve hastalık verileri, bagaj verileri, tercih edilen havayolu verileri.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,  'nın ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Aydınlatma Metnindeki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir.

İşbu Aydınlatma metni kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Aydınlatma metni ile Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı KVKK ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

Kimlik ve İletişim 

Bilgileri: Başta hizmet sözleşmesi gereği olmak üzere, şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Demografik Veriler: Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum Verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili FİXBİLET, fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Çerez Verileri:  Kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;

Anket Cevapları: TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   tarafından FİXBİLET dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   ile FİXBİLET fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile FİXBİLET'ın kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapma, istatistikî analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

Seyahat Verileri: Sözleşmenin kurulması ve ifası, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,  , elde ettiği kişisel verileri, Kullanıcılara Hizmet ‘ten en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Aydınlatma metni ile Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş, Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,  , Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle FİXBİLET'e girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler'i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, havayolu firmaları, havalimanı idareleri, ulusal ve uluslararası havayolu düzenleme ve denetleme kuruluşları, havayolu koordinasyon organizasyonları, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Aydınlatma Metin’inde belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir. Kullanıcı Facebook veya Google ile FİXBİLET'e giriş yapmak istediğinde, giriş bilgileri kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışında bulunan Google veya Facebook sağlayıcıları ile paylaşılabilir.

E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   daha nitelikli çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Doğrudan TATİL REHBERİ 'ne Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet ‘in ifası için ve FİXBİLET'nin kullanımı öncesinde veya sırasında, TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,  'ya Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş  'ye pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, uçak bileti rezervasyon-satış bilgileri, fatura bilgileri, demografik veriler bu tür verilere girmektedir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş, ‘nın sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve tercih edilen destinasyonlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;

Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması

Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş'nin FİXBİLET ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

F. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,  , kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   elde ettiği kişisel verileri bu işbu Aydınlatma Metni ve 6698 Sayılı KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,  ,işbu Aydınlatma Metni uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar'a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

FİXBİLET üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, işbu Aydınlatmaya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal https://www.fixbilet.com/panel/profilim adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcının güncel bilgileri sağlamamış olması halinde TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş, 'nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında kişisel veriler doğrudan TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   tarafından ya da Kullanıcının talebi üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

G. Kişisel Veri Sahibi'nin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,  'ya iletmeniz durumunda TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,   tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş, Küçükbakkalköy Mah. Ali Ay Sok.  No:2 Kat:4  Daire:10 Atayol Plaza Ataşehir/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden iletebilir, noter kanalıyla, TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş,

[email protected] adresine kayıtlı elektronik posta olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

TATİL REHBERİ TURİZM VE TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş 'nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Sürekli yenilenen kampanyaları kaçırmamak için Fixbilet mobil uygulamasını kolayca yükleyebilirsin.